• Zprávou je informace o aktuálních událostech. Novináři poskytovat zprávy prostřednictvím různých médií, na základě ústně, tisku, poštovní systémy, rozhlasové a televizní vysílání, elektronické komunikace, a také na své vlastní svědectví, jako svědky významných událostí.

    Společná témata pro zpravodajství patří války, vláda, politika, školství, zdravotnictví, životní prostředí, hospodářství, podnikání a zábavy, stejně jako atletické události, podivné nebo neobvyklé události. Vládní proklamace, které se týkají královských ceremonií, zákony, daně, veřejné zdraví, zločinců, se přezdívá zprávy od starověku.

    Lidé mají téměř univerzální touhu učit se a sdílet zprávy, které uspokojí tím, že mluví k sobě navzájem a sdílení informací. Technologický a společenský vývoj, často vedený vládní komunikace a špionážních sítí, se zvýšila rychlost, s jakou se mohou šířit novinky, stejně jako vliv na jeho obsah. Žánr zpráv, jak ji známe dnes je úzce spojena s novinami, která vznikla v Číně jako soudní bulletinu a šíření s papírovou a tiskařského lisu, do Evropy.

1 2